Giảng viên bị tố đạo văn: Vì được nhờ đứng tên chung cho dễ đăng

Cuốn sách có bài bị tố đạo văn đang được thu hồi. Ảnh: Anh Nhàn
Cuốn sách có bài bị tố đạo văn đang được thu hồi. Ảnh: Anh Nhàn
Cuốn sách có bài bị tố đạo văn đang được thu hồi. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top