Sổ hộ khẩu giấy: Chỉ thu hồi nếu người dân thay đổi thông tin

Lên top