Bạc Liêu: Bán sách không đúng mẫu, Sở Giáo dục phải thu hồi

Ngay cả sổ theo dõi trẻ đến lớp cũng được Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu cũng giới thiệu đến các trường mua (ảnh Nhật Hồ)
Ngay cả sổ theo dõi trẻ đến lớp cũng được Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu cũng giới thiệu đến các trường mua (ảnh Nhật Hồ)
Ngay cả sổ theo dõi trẻ đến lớp cũng được Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu cũng giới thiệu đến các trường mua (ảnh Nhật Hồ)
Lên top