Hủy thu hồi bằng tốt nghiệp của 125 học viên Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh đã hủy quyết định thu hồi bằng Tốt nghiệp của 125 học viên học liên thông của trường này trước đây. Ảnh: Trần Tuấn.
Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh đã hủy quyết định thu hồi bằng Tốt nghiệp của 125 học viên học liên thông của trường này trước đây. Ảnh: Trần Tuấn.
Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh đã hủy quyết định thu hồi bằng Tốt nghiệp của 125 học viên học liên thông của trường này trước đây. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top