Đăng ký nguyện vọng thông minh để "chắc suất" đỗ lớp 10 công lập

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, năng lực bản thân, tỉ lệ chọi, thí sinh chọn lựa nguyện vọng phù hợp để dự thi vào lớp 10 công lập. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, năng lực bản thân, tỉ lệ chọi, thí sinh chọn lựa nguyện vọng phù hợp để dự thi vào lớp 10 công lập. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, năng lực bản thân, tỉ lệ chọi, thí sinh chọn lựa nguyện vọng phù hợp để dự thi vào lớp 10 công lập. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lên top