Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Vinh 2021: Cao nhất 24 điểm

Trường Đại học Vinh công bố điểm sàn 2021. Ảnh: Tuấn Quỳnh
Trường Đại học Vinh công bố điểm sàn 2021. Ảnh: Tuấn Quỳnh
Trường Đại học Vinh công bố điểm sàn 2021. Ảnh: Tuấn Quỳnh
Lên top