Đại học Vinh năm 2020 lấy điểm chuẩn cao nhất là 28

Đại học Vinh công bố điểm chuẩn năm 2020. Ảnh: Tuấn Quỳnh
Đại học Vinh công bố điểm chuẩn năm 2020. Ảnh: Tuấn Quỳnh
Đại học Vinh công bố điểm chuẩn năm 2020. Ảnh: Tuấn Quỳnh
Lên top