Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM công bố điểm chuẩn

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM cao nhất là 750 theo phương thức thi Đánh giá năng lực. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM cao nhất là 750 theo phương thức thi Đánh giá năng lực. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM cao nhất là 750 theo phương thức thi Đánh giá năng lực. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Lên top