Đại học Đà Nẵng sẽ chi 25 tỉ giúp sinh viên khó khăn vì dịch COVID-19

Đại học Đà Nẵng sẽ chi 25 tỉ giúp sinh viên khó khăn vì dịch COVID-19. Ảnh: ĐHĐN
Đại học Đà Nẵng sẽ chi 25 tỉ giúp sinh viên khó khăn vì dịch COVID-19. Ảnh: ĐHĐN
Đại học Đà Nẵng sẽ chi 25 tỉ giúp sinh viên khó khăn vì dịch COVID-19. Ảnh: ĐHĐN
Lên top