Đào tạo tiến sĩ hôm nay phải nghĩ đến thế hệ mai sau

PGS.Tiến sĩ Nguyễn Văn Dững- nguyên trưởng khoa Báo chí, Học viện Báo chí Tuyên truyền
PGS.Tiến sĩ Nguyễn Văn Dững- nguyên trưởng khoa Báo chí, Học viện Báo chí Tuyên truyền
PGS.Tiến sĩ Nguyễn Văn Dững- nguyên trưởng khoa Báo chí, Học viện Báo chí Tuyên truyền
Lên top