Đắk Lắk: Để xảy ra lạm thu, hiệu trường chịu trách nhiệm đầu tiên

Minh họa của Đan.
Minh họa của Đan.