Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm hiệu trưởng để xảy ra lạm thu

Minh họa của Đan.
Minh họa của Đan.