Công an làm rõ phản ánh của phụ huynh Hải Phòng về bữa ăn chưa bảo đảm

Bữa ăn trẻ mầm non ở Hải Phòng bị phụ huynh phản ánh không bảo đảm dinh dưỡng. Ảnh phụ huynh cung cấp
Bữa ăn trẻ mầm non ở Hải Phòng bị phụ huynh phản ánh không bảo đảm dinh dưỡng. Ảnh phụ huynh cung cấp
Bữa ăn trẻ mầm non ở Hải Phòng bị phụ huynh phản ánh không bảo đảm dinh dưỡng. Ảnh phụ huynh cung cấp
Lên top