Không có ký sinh trùng sán dây trong bữa ăn ca của công nhân ở Hải Phòng

Kết quả khẳng định không có ký sinh trùng sán dây trong mẫu thức ăn Công ty TNHH Ohsung Vina (Hải Phòng) trưa 21.9.
Kết quả khẳng định không có ký sinh trùng sán dây trong mẫu thức ăn Công ty TNHH Ohsung Vina (Hải Phòng) trưa 21.9.
Kết quả khẳng định không có ký sinh trùng sán dây trong mẫu thức ăn Công ty TNHH Ohsung Vina (Hải Phòng) trưa 21.9.
Lên top