Hải Phòng trao chứng nhận đầu tư xây dựng bến container tại cảng Lạch Huyện

Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng trao Giấy chứng nhận cho nhà đầu tư. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng trao Giấy chứng nhận cho nhà đầu tư. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng trao Giấy chứng nhận cho nhà đầu tư. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top