Xác minh bữa ăn ca công nhân ở Hải Phòng xuất hiện nhiều vật nghi là sán

Công nhân trong khu công nghiệp ở Hải Phòng phản ánh về bữa ăn ca không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh Facebook
Công nhân trong khu công nghiệp ở Hải Phòng phản ánh về bữa ăn ca không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh Facebook
Công nhân trong khu công nghiệp ở Hải Phòng phản ánh về bữa ăn ca không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh Facebook
Lên top