Ô nhiễm kéo dài, người Hải Phòng "ngóng" dự án 120 tỉ đồng đi vào hoạt động

Trạm xử lý nước thải làng nghề Tràng Minh (Kiến An, Hải Phòng) nhiều năm chưa đi vào hoạt động. Ảnh: ĐL
Trạm xử lý nước thải làng nghề Tràng Minh (Kiến An, Hải Phòng) nhiều năm chưa đi vào hoạt động. Ảnh: ĐL
Trạm xử lý nước thải làng nghề Tràng Minh (Kiến An, Hải Phòng) nhiều năm chưa đi vào hoạt động. Ảnh: ĐL
Lên top