“Cơn bão” đánh vần kéo dư luận đi lạc hướng

Sách Công nghệ giáo dục bị chê phản cảm.
Sách Công nghệ giáo dục bị chê phản cảm.