“Cơn bão” đánh vần kéo dư luận đi lạc hướng

Sách Công nghệ giáo dục bị chê phản cảm.
Sách Công nghệ giáo dục bị chê phản cảm.
Sách Công nghệ giáo dục bị chê phản cảm.