Vì sao TPHCM dừng triển khai chương trình Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại?

Một trang trong cuốn sách "Tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục" của GS Hồ Ngọc Đại.
Một trang trong cuốn sách "Tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục" của GS Hồ Ngọc Đại.
Một trang trong cuốn sách "Tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục" của GS Hồ Ngọc Đại.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM