Áp dụng tài liệu Công nghệ giáo dục: Chơi vơi về pháp lý

Quan điểm "chân không về nghĩa" trong tài liệu TV1-CNGD còn gây tranh cãi. Ảnh: PV
Quan điểm "chân không về nghĩa" trong tài liệu TV1-CNGD còn gây tranh cãi. Ảnh: PV
Quan điểm "chân không về nghĩa" trong tài liệu TV1-CNGD còn gây tranh cãi. Ảnh: PV
Lên top