Bộ trưởng GDĐT: "Từ sai phạm của ĐH Đông Đô sẽ chấn chỉnh các trường"

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.
Lên top