ĐH Đông Đô có lãnh đạo mới, chưa rõ số phận những tấm bằng đào tạo "chui"

Đại học Đông Đô đang kiện toàn nhân sự sau khi lãnh đạo của trường bị khởi tố vì những sai phạm liên quan đến công tác đào tạo văn bằng 2.
Đại học Đông Đô đang kiện toàn nhân sự sau khi lãnh đạo của trường bị khởi tố vì những sai phạm liên quan đến công tác đào tạo văn bằng 2.
Đại học Đông Đô đang kiện toàn nhân sự sau khi lãnh đạo của trường bị khởi tố vì những sai phạm liên quan đến công tác đào tạo văn bằng 2.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top