Bộ GDĐT lên tiếng về việc thủ khoa các trường công an, quân đội đến từ Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La

PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục quản lý chất lượng Bộ GDĐT lên tiếng về việc các thí sinh đến từ các tỉnh bị điều tra gian lận thi cử đỗ thủ khoa các trường công an, quân đội.
PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục quản lý chất lượng Bộ GDĐT lên tiếng về việc các thí sinh đến từ các tỉnh bị điều tra gian lận thi cử đỗ thủ khoa các trường công an, quân đội.
PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục quản lý chất lượng Bộ GDĐT lên tiếng về việc các thí sinh đến từ các tỉnh bị điều tra gian lận thi cử đỗ thủ khoa các trường công an, quân đội.