Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thí sinh ở Sơn La dẫn đầu top thí sinh điểm cao đỗ Học viện Kỹ thuật Quân sự