Học viện An ninh mong sớm có kết quả rà soát điểm thi bất thường ở Sơn La và Hòa Bình