Bộ GDĐT hướng dẫn điều kiện học sinh trở lại trường: Khoảng cách 1,5m

Học sinh ở Thanh Hóa trong ngày đầu trở lại trường vào ngày 21.4. Ảnh: Quách Du.
Học sinh ở Thanh Hóa trong ngày đầu trở lại trường vào ngày 21.4. Ảnh: Quách Du.
Học sinh ở Thanh Hóa trong ngày đầu trở lại trường vào ngày 21.4. Ảnh: Quách Du.
Lên top