Bình Định cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại từ 27.4

Trường học ở Bình Định phun thuốc tiêu độc khử trùng. Ảnh: Nguyễn Tri
Trường học ở Bình Định phun thuốc tiêu độc khử trùng. Ảnh: Nguyễn Tri
Trường học ở Bình Định phun thuốc tiêu độc khử trùng. Ảnh: Nguyễn Tri
Lên top