Bạc Liêu: Sẽ trả lại các khoản "lạm thu" đầu năm học mới