Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ba thí sinh Hà Giang có điểm cao nhất nước nhưng thi thử “dở ẹc”