Ba thí sinh Hà Giang có điểm cao nhất nước nhưng thi thử “dở ẹc”