Điểm thi ở Hà Giang cao bất thường: Có thể chấm thẩm định để phát hiện sai sót

Lên top