Bộ GDĐT lập đoàn công tác lên Hà Giang làm rõ vấn đề điểm thi cao bất thường

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT đã lên đường đến Hà Giang để phối hợp rà soát, làm rõ điểm bất thường trong kết quả thi của tỉnh này. Ảnh: H.N
Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT đã lên đường đến Hà Giang để phối hợp rà soát, làm rõ điểm bất thường trong kết quả thi của tỉnh này. Ảnh: H.N
Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT đã lên đường đến Hà Giang để phối hợp rà soát, làm rõ điểm bất thường trong kết quả thi của tỉnh này. Ảnh: H.N
Lên top