61 phụ huynh gửi đơn khởi kiện Trường Việt Úc sau bất đồng về học phí

Phụ huynh Trường Việt Úc kí hợp đồng pháp lí với luật sư, yêu cầu khởi kiện vào ngày 30.5. Ảnh: Huyên Nguyễn
Phụ huynh Trường Việt Úc kí hợp đồng pháp lí với luật sư, yêu cầu khởi kiện vào ngày 30.5. Ảnh: Huyên Nguyễn
Phụ huynh Trường Việt Úc kí hợp đồng pháp lí với luật sư, yêu cầu khởi kiện vào ngày 30.5. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top