12 sinh viên ở Thanh Hóa bị lôi kéo bỏ học tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”

Trước đó, sáng 27.4, ngay trước cổng trường ĐH Hồng Đức, cơ quan chức năng đã phát hiện một cơ sở truyền đạo của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Ảnh: Trần Lâm
Trước đó, sáng 27.4, ngay trước cổng trường ĐH Hồng Đức, cơ quan chức năng đã phát hiện một cơ sở truyền đạo của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Ảnh: Trần Lâm
Trước đó, sáng 27.4, ngay trước cổng trường ĐH Hồng Đức, cơ quan chức năng đã phát hiện một cơ sở truyền đạo của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Ảnh: Trần Lâm

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM