Người cha rớt nước mắt kể cảnh tìm con bỏ học theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời”

Anh Nguyễn Văn Tạo nghẹn ngào kể lại sự việc chưa tìm thấy con vì con theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời"
Anh Nguyễn Văn Tạo nghẹn ngào kể lại sự việc chưa tìm thấy con vì con theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời"
Anh Nguyễn Văn Tạo nghẹn ngào kể lại sự việc chưa tìm thấy con vì con theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời"

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM