Tín đồ Hội Thánh Đức Chúa Trời xuất hiện ở Hà Nội

Tín đồ Hội Thánh Đức Chúa Trời xuất hiện ở Hà Nội. Ảnh: TV
Tín đồ Hội Thánh Đức Chúa Trời xuất hiện ở Hà Nội. Ảnh: TV
Tín đồ Hội Thánh Đức Chúa Trời xuất hiện ở Hà Nội. Ảnh: TV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM