Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trấn Thành chê bai Trường Giang ăn mặc quê mùa