Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sinh viên hào hứng vây quanh Hoa hậu biển Thuỳ Trang