Hôn nhân viên mãn của gã "Sở khanh" trong "Hãy nói lời yêu"

Hà Việt Dũng - bạn diễn Quỳnh Kool trong "Hãy nói lời yêu" có hôn nhân hạnh phúc ngoài đời. Ảnh: NVCC, NSX.
Hà Việt Dũng - bạn diễn Quỳnh Kool trong "Hãy nói lời yêu" có hôn nhân hạnh phúc ngoài đời. Ảnh: NVCC, NSX.
Hà Việt Dũng - bạn diễn Quỳnh Kool trong "Hãy nói lời yêu" có hôn nhân hạnh phúc ngoài đời. Ảnh: NVCC, NSX.
Lên top