Quỳnh Kool, Mạnh Trường nỗ lực làm mới mình trên sóng giờ vàng

Quỳnh Kool, Mạnh Trường nỗ lực biến hóa trên màn ảnh. Ảnh: NSX.
Quỳnh Kool, Mạnh Trường nỗ lực biến hóa trên màn ảnh. Ảnh: NSX.
Quỳnh Kool, Mạnh Trường nỗ lực biến hóa trên màn ảnh. Ảnh: NSX.
Lên top