Thanh Sơn, Đình Tú, Công Dương - những "người tình màn ảnh" của Quỳnh Kool

Thanh Sơn, Công Dương là những "người tình màn ảnh" của Quỳnh Kool. Ảnh: NSX.
Thanh Sơn, Công Dương là những "người tình màn ảnh" của Quỳnh Kool. Ảnh: NSX.
Thanh Sơn, Công Dương là những "người tình màn ảnh" của Quỳnh Kool. Ảnh: NSX.
Lên top