Hôn nhân của hai diễn viên đóng bố mẹ Quỳnh Kool trong "Hãy nói lời yêu"

Bố mẹ màn ảnh của Quỳnh Kool trong "Hãy nói lời yêu" có hôn nhân viên mãn ở hiện tại. Ảnh: NSX, NVCC.
Bố mẹ màn ảnh của Quỳnh Kool trong "Hãy nói lời yêu" có hôn nhân viên mãn ở hiện tại. Ảnh: NSX, NVCC.
Bố mẹ màn ảnh của Quỳnh Kool trong "Hãy nói lời yêu" có hôn nhân viên mãn ở hiện tại. Ảnh: NSX, NVCC.
Lên top