Cuộc đời thăng trầm của hai diễn viên từ chối đóng "Hoàn Châu cách cách"

Cuộc sống Lý Đình Nghi, Huỳnh Hải Băng có phần trầm lắng ở hiện tại. Cả hai thừa nhận tiếc nuối khi từ chối đóng "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua
Cuộc sống Lý Đình Nghi, Huỳnh Hải Băng có phần trầm lắng ở hiện tại. Cả hai thừa nhận tiếc nuối khi từ chối đóng "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua
Cuộc sống Lý Đình Nghi, Huỳnh Hải Băng có phần trầm lắng ở hiện tại. Cả hai thừa nhận tiếc nuối khi từ chối đóng "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua
Lên top