Đen Vâu tung MV “Trốn tìm” cùng MTV Band: “Chất” từ phần nghe đến phần nhìn

Tạo hình ấn tượng của Đen Vâu trong MV "Trốn tìm". Ảnh: Đen Vâu
Tạo hình ấn tượng của Đen Vâu trong MV "Trốn tìm". Ảnh: Đen Vâu
Tạo hình ấn tượng của Đen Vâu trong MV "Trốn tìm". Ảnh: Đen Vâu
Lên top