Tầm nhìn của Sơn Tùng M-TP

"Muộn rồi mà sao còn" có thể nói là MV "làm chơi ăn thật" của Sơn Tùng M-TP. Ảnh: NSCC.
"Muộn rồi mà sao còn" có thể nói là MV "làm chơi ăn thật" của Sơn Tùng M-TP. Ảnh: NSCC.
"Muộn rồi mà sao còn" có thể nói là MV "làm chơi ăn thật" của Sơn Tùng M-TP. Ảnh: NSCC.
Lên top