MV "Cho mình em" của Binz, Đen Vâu gây thích thú cho khán giả

Binz và Đen Vâu lần đầu kết hợp trong MV mới. Ảnh: NSCC.
Binz và Đen Vâu lần đầu kết hợp trong MV mới. Ảnh: NSCC.
Binz và Đen Vâu lần đầu kết hợp trong MV mới. Ảnh: NSCC.
Lên top