Các rapper King of Rap và Rap Việt giờ ở đâu, như thế nào?

MCK hiện nay là rapper trẻ đầy triển vọng. Ảnh: BTC WeChoice Awards.
MCK hiện nay là rapper trẻ đầy triển vọng. Ảnh: BTC WeChoice Awards.
MCK hiện nay là rapper trẻ đầy triển vọng. Ảnh: BTC WeChoice Awards.
Lên top