Các rapper thành công nhất: Suboi, Karik, Binz, Đen Vâu, cả Jack, Sơn Tùng

Họ là những nghệ sĩ gặt hái không ít thành công nhờ các bản rap. Ảnh: Vie, NSCC, MTP
Họ là những nghệ sĩ gặt hái không ít thành công nhờ các bản rap. Ảnh: Vie, NSCC, MTP
Họ là những nghệ sĩ gặt hái không ít thành công nhờ các bản rap. Ảnh: Vie, NSCC, MTP
Lên top