Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đưa Hà Giang thành trung tâm du lịch và trọng điểm quốc gia về dược liệu

Hôi nghị "Giới thiệu Hà Giang" tổ chức tại Hà Nội ngày 1.2. Ảnh: VBC.
Hôi nghị "Giới thiệu Hà Giang" tổ chức tại Hà Nội ngày 1.2. Ảnh: VBC.