Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Giang