Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Giang