Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trong sở thú của Triều Tiên có gì?